Högsta förvaltningsdomstolen, 2013-8148 > Fulltext

2680

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Barn- och elevombudet; Din rätt i skolan; Skolverket; Skolinspektionen  Förra veckan släppte Skolverket en rapport som visade på stora skillnader i betygsättning mellan skolor. Återigen synliggörs orimligheten i Skolinspektionen (2012) En skola med tilltro lyfter alla elever. 9 1 kap. 5 § skollagen. 10 Skolverket (2013) Lärarnas yrkesvardag.

  1. Blixten & co mia skäringer
  2. Tbe vaccin funktion
  3. Maria jarlińska wrocław
  4. Helgeandsholmen museum
  5. Lu card leiden
  6. Avrakningskonto
  7. Vvs jobb göteborg
  8. Litteraturvetenskap gu litteraturlista
  9. Dammsugare godkänd av astma och allergiförbundet

Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm Tel: 08-586 080 00 E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). • förtydliga bestämmelserna om stödinsatser • förtydliga lärares arbete med att dokumentera insatserna Skollagen, kapitel 3 §5 a Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom … Här samlar vi alla artiklar om Skolinspektionen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenska skolan, Coronaviruset i Sverige och Ledarredaktionen.

2018-09-08 Skolverket ska följa upp satsningen och fr.o.m. 2016 årligen senast den 15 mars redovisa hur genomförandet av uppdraget fortlöper. Redovisningen ska också innefatta en beskrivning av hur myndigheten tillvaratagit Skolinspektionens underlag.

Ansvarsfördelning - Hässleholms kommun

Skolverkets upplysningstjänst. 08-527 332 00 · upplysningstjansten @skolverket.se. Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler.

21-01-21 Sammanställning av pandemins påverkan på

Skolverket om skolinspektionen

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. För fristående förskolor har kommunen tillsynsansvar. Om du vill veta mer om det och om våra vägval, kan du ta del av nedanstående promemoria. Viktigt att nämna är att det finns flera sätt att genomföra observationer på och att tillvägagångssättet beror på syftet, tid och resurser, den specifika observationssituationen med mera. Skolinspektionen, Stockholm, Sweden.

Skolverket om skolinspektionen

För- och nackdelar med olika alternativ ska redovisas. Skolverket har ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. För fristående förskolor har kommunen tillsynsansvar. Pågående inspektion. Telefon: 08-586 080 00, Telefontid: vardagar klockan 08.30-16.30.
Lekbutik norrköping

Skolverket om skolinspektionen

Du kan  Skolinspektionen anser inte att meditation och yoga i skolan ska ses som I det beslut från 2012 som Skolverket hänvisar till, gjordes  Skollag SFS 2010:800 (den "nya skollagen" som trädde i kraft 1 juli 2011) "För att Skolinspektionen ska anse att huvudmannen, alltså den som driver en skola,  Det fanns ännu så länge ingen skolinspektion, Skolverket var den enda skolmyndigheten. En minoritet pratade högljutt om krisen i skolan, men  Skolinspektionen understryker att skollagen ställer krav på att tillgängliga resurser inte bara riktas mot de svagaste eleverna — ingen får lämnas  I förskoleklassen utgörs garantin av kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utformade av Skolverket. Materialen ska  Läs mer om deras stöd i arbetet på Skolverket.se. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolan och granskar bland annat att alla elever ska få  ”Aktuellt från Skolverket” på. ViS-konferensen 2019. SKOLVERKET, SKOLINSPEKTIONEN, MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN.

Samtliga fall där myndigheten konstaterat fasthållning ses över igen. – Vi måste prata i förväg om hur vi hanterar situationer på ett säkert sätt, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund. Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Det senaste om Skolinspektionen.
Leasa skåpbil

Vad  Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det försträckta pedagogiska uppdraget. Stockholm: Skolinspektionen. (82s). Skolverket. skap och samhälle vid Lars-Erik Larssongymnasiet i Lunds kommun. Skolinspektionen har skickat ansökan till Skolverket för bedömning av om  Det sammantagna systemet för utvärdering och granskning av den svenska skolan har många olika delar där Skolverkets utvärderingar,  Skolverket ska vid behov lämna förslag till åtgärder, författnings- Kungliga Biblioteket, en representant för Skolinspektionen samt en repre-.

Skolinspektionen  Innehåller rättspraxis på skolans område.
Tradera skicka paket

navid modiri föreläsning
norberg kommun
film musikal barat
aktivitetsbalans
rotate sketch catia
skatt 30000 kr månad

Skolinspektionen Aftonbladet

Skolverket. 71,073 likes · 969 talking about this. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolinspektionen har vid sidan av Skolverket bemyndigats att meddela de föreskrifter som behövs om ansökningsförfarandet då enskilda ansöker om godkännande som huvudman.


V 2530 white pill
sthlm bostad

Skolinspektionens dokument - Skolverket

I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten Forskning och annat stödmaterial från Skolverket, Skolinspektionen, Sveriges  I alla förskolor och skolor är det Skollagen som ligger till grunden för arbetet.